Pesticidrester i drikkevandsboringer

I øjeblikket registreres store mængder chloridazon-desphenyl i flere drikkevandsboringer i Danmark.

Vi har undersøgt vores boringer og IKKE FUNDET spor af pesticidet Chloridazon.

Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af pesticidet Chloridazon, der er blevet brugt som ukrudtsmiddel ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Ukrudtsmidlet har været anvendt siden 1960'erne, men blev i 1996 ulovliggjort i Danmark.
Fortidens synder kan dog være længe undervejs inden de indhenter os, og ender op i grundvandet. Hverken Chloridazon eller chloridazon-desphenyl fremgår af den liste af pesticider, der på nuværende tidspunkt skal kontrolleres regelmæssigt. Derfor er der risiko for, at stofferne forekommer endnu flere steder end de allerede konstaterede.

Se analyserapporterne under fanebladet Vandforsyning.

Du kan læse mere om nogle af fundene her: