CO2 - udledning, Grønt flisværk

Vidste du at...

- Bogense Forsyningsselskab kun udleder 65 gram CO2-emission

pr. afregnet kWh

Til sammenligning udleder Naturgas: 204 gr. CO2 pr. kWh

                                       Fyringsolie: 265 gr. CO2 pr. kWh

                                       El: 303 gr. CO2 pr. kWh

                                       Fjernvarme: 122 gr. CO2 pr. kWh

                                       (gennemsnit andre værker)