Til orientering

Vi kan med glæde meddele at der IKKE er fundet spor af pesticidet Cloridazon i vores boringer.

Se analyserapporterne under fanebladet Vandforsyning.