Håndværker information

Fjernvarme: Installatøren afhenter hos forsyningsselskabet; passtykker, følerlommer (antal og dimension er afhængig af målerstørrelsen) og en stikkontakt.

Bogense Forsyningsselskab monterer måleren og åbner for fjernvarmen efter overværelse af trykprøvning. 

Betingelser for opsætning af fjernvarmemåler: 

   - Huset skal været lukket med tag og vinduer/dører (Råhus)

   - Varmeinstallationen skal være godkendt og trykprøvet

   - Den udleverede stikkontakt skal være monteret og tilsluttet husets           el-installation (max. 1 m fra passtykkerne)