Tilskud til energibesparelser

Læs her hvordan du kan få 0,50 kr. pr. sparet kWh, som følge af de energisparetiltag, du foretager i din bolig eller bygninger.

Alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas er gennem energispareaftalen af 16.december 2016 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen.

Bogense Forsyningsselskab skal årligt indsamle ca. 1,2 million kwh besparelser til og med 2020.

Bogense Forsyningsselskab forsøger at opfylde sparemålene ved bl.a. at tilbyde fjernvarmeforbrugerne et kontant tilskud til aktiviteter, der nedsætter deres energiforbrug. Dette tilskud udgør 0,50 kr. pr. sparet kWh, som følge af de energisparetiltag, man foretager i sin bolig eller bygninger.

Dog køber vi normalt kun varme- relaterede besparelser, hos vores egne forbrugere.

For at opnå tilskud skal Bogense Forsyningsselskab og forbrugeren indgå en aftale om køb af de planlagte energibesparelser, inden arbejdet ordres/igangsættes, se nedenstående aftale.

Der kræves dokumentation af den faktiske "før" situation på den enkelte matrikel, fx foto.

Når de planlagte energibesparelser er gennemført, indsendes nedenstående skema, samt kopi af faktura.

Udfører man selv besparelsen (uden håndværker), skal man også dokumentere besparelsen, når den er udført med fx foto "før/efter situation".

Hent nedenstående skema og udregn, hvad du cirka kan få i tilskud. På skemaet er nævnt en række muligheder, men der findes endnu flere, og her kan vore medarbejdere være behjælpelige.

Åben forudgående aftale "Aftale om energispareaktiviteter"

Åben skema efter udført arbejde "Overdragelse Energispare"