Drikkevandskvalitet og vandindvinding

Drikkevandet har et højt kvalitetsniveau.

Kontrollen gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Analyserne foretages af Eurofins Miljø A/S, Galten. Se vejledningen til venstre. 

 

VANDANALYSER:

Boringskontrol - Chloridazon:

Boring 1 - 3. nov. 2017

Boring 2 - 3. nov. 2017

Boring 3 - 3. nov. 2017

Normal kontrol på ledningsnet:

Normal kontrol - 14. nov. 2016 

Normal kontrol - 21. feb. 2017 

Normal kontrol - 19. maj 2017

Normal kontrol - 28. august 2017

Normal kontrol - 29. november 2017

Normal Kontrol - 08. februar 2018

Normal kontrol - 09. maj 2018

Udvidet kontrol:

Udvidet kontrol - 14. nov. 2016

Udvidet kontrol . 03. nov. 2017

Boringskontrol:

Boringskontrol - 23. maj 2016

Boringskontrol - 31. maj 2016

Boringskontrol - 29. aug. 2016

                       

Analysen omfatter: Kemi (vandets naturlige indhold af stoffer)
                              Bakteriologi (vandets indhold af bakterier)
                              Organiske chlor-forbindelser og opløsningsmidler
                              Pesticider (bekæmpelsesmidler eller rester deraf)